Produksjonen stengt på Åsgard B

januar 15, 2006, 23:50 CET

Produksjonen på den Statoil-opererte Åsgard B-plattformen i Norskehavet ble stengt 15. januar etter at det var tilløp til brann i et eksosanlegg. Mannskapet fikk kontroll over situasjonen i løpet av kort tid.

Personell som ikke hadde oppgaver i forbindelse med hendelsen mønstret til livbåtene.

Branntilløpet oppstod i eksosanlegget i turbinen for en av eksportkanalene. Statoil undersøker årsaken til hendelsen, og en granskingsgruppe er opprettet.

Nedstengingen medfører at kondensat- og gasseksport fra de Statoil-opererte feltene Åsgard B og Mikkel stanser. Produksjon på Åsgard B tilsvarer om lag 45.000 fat kondensat og rundt 27,5 millioner kubikkmeter gass per dag. Produksjon på Mikkel tilsvarer om lag 11.000 fat kondensat og 4,5 millioner kubikkmeter gass per dag.

Produksjonen er også stanset på det Statoil-opererte Kristin-feltet. Kristin produserer 11 millioner kubikkmeter gass og rundt 62.000 fat kondensat per dag.

Under ordinær drift blandes Åsgard-gassen med gass fra andre felt i området før den sendes til behandlingsanlegget på Kårstø i Rogaland gjennom rørledningen Åsgard Transport.

Gass fra det Statoil-opererte Heidrun-feltet, som vanligvis eksporteres til Kårstø via Åsgard Transport, vil reinjiseres på Heidrun i perioden Åsgard B er stengt. Dette utgjør rundt 1,5 millioner kubikkmeter i døgnet.

Det er usikkert når produksjonen på Åsgard B kan starte igjen, men foreløpig har nedstengingen ingen betydning for leveranser av gass til Statoils kunder.