"Gå til hovedinnhold"

Meldepliktig handel 

januar 17, 2006, 08:05 CET

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DnB NOR 16. januar 2006 kjøpt 120 000 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram. Aksjene er kjøpt til kurs 168,23 kroner. Før viderefordeling til ansatte, har Aksjespareprogrammet 886 327 aksjer.

Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 17. januar 2006 på 23 441 885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer, men kan ikke disponeres av selskapet uten at det er gitt en godkjenning av generalforsamlingen.