– Trenger mennesker som tenker stort

januar 18, 2006, 08:00 CET

Oljeindustriens fremtid er avhengig av unge mennesker som liker å tenkte stort, fremholdt generaldirektør Eivind Reiten på den 26. oljekonferansen i Sandefjord tirsdag.

Det oljepolitiske seminaret arrangeres på Rica Park Hotel i Sandefjord og går over to dager. Seminaret, som arrangeres av Norsk Petroleumsforening, samler hvert år de mest fremtredende aktørene innen norsk olje- og gassvirksomhet.

Tirsdag kunne forsamlingen blant annet lytte til innlegg fra olje- og energiminister Odd Roger Enoksen, Statoil-direktør Helge Lund og Eivind Reiten.

– For å mestre utfordringene energinasjonen Norge står overfor de kommende årene, behøver vi mange flinke folk – som kan, tør og liker å tenke stort, sa Reiten.

I sitt innlegg kunne han vise til et godt år for Hydro. Siden fjorårets seminar har selskapet gjort en rekke olje- og gassfunn som har bidratt til at utsiktene for virksomheten på norsk sokkel kan oppjusteres, i tillegg til å ha opplevd et gjennombrudd i den internasjonale virksomheten.

Reiten la ellers vekt på utviklingen av Barentshavet og nordområdene må ses i lys av verdens økende etterspørsel etter olje og gass og at utviklingen i dette området må skje i samarbeid med Norges naboer og med andre næringer.

Industrien trenger flinke folk både for å møte utfordringene i nordområdene og fremtidens energi-utfordringer generelt sett, understreket Reiten – som kunne vise til en fersk kampanje hvor Hydro annonserer etter traineer i ulike medier.

Trainee-programmet er rettet mot nyutdannede mennesker som i en 18 måneders periode ønsker å prøve seg innen fagområder som økonomi, forskning og ulike tekniske disipliner.