PWS tildelt kontrakt på brønntesting

januar 18, 2006, 23:30 CET

Hydro har tildelt Power Well Services Norway AS (PWS) en kontrakt på brønntesting i forbindelse med leteboring på norsk sokkel. Kontrakten har en verdi på omkring 100 millioner kroner.

Partene undertegnet fredag en intensjonsavtale om leveransen. Rammekontrakten som skal inngås, omfatter leveranse av utstyr og tjenester til opprenskning av brønner og brønntesting på norsk sokkel.

Tjenesten inneholder utstyr for nedihulls- og subsea brønntesting og temporær produksjonstesting.

PWS kjøpte i 2004 opp en del av Halliburtons enhet for brønntesting, dermed representerer kontrakten også en videreføring av det tidligere leverandørsamarbeidet med Hydro innen brønntesting.

Den estimerte verdien på kontrakten er 100 millioner kroner i løpet av kontraktens treårige løpetid. Avtalen gir selskapene mulighet til å forlenge kontrakten i inntil seks år, fordelt på tre perioder med to års varighet.

Betydelig boreaktivitet
Hydro hadde en betydelig boreaktivitet i 2005, med tre flyttbare rigger på Troll-feltet og to i Oseberg-området, i tillegg til fem boreoperasjoner på de faste innretningene.

I 2006 blir aktiviteten på norsk sokkel ytterligere opptrappet. Hydro vil delta i 15 nye felt under utbygging på norsk sokkel og planlegger å bore 40 letebrønner i perioden 2006-2007.

I deler av året vil sju borerigger være i aktivitet, i tillegg til seks boreoperasjoner på de faste innretningene.