Skip to Content
no

Store rørgater setter preg på Nyhamna

januar 19, 2006, 14:30 CET

Torsdag ettermiddag seilte det første skipet fra fabrikken Fabricom GTI i Antwerpen med kurs for Nyhamna. Om bord var over 1.000 tonn stål i form av rørgater til landanlegget for Ormen Lange-gassen.

Store rørgater vil i tiden framover sette sitt preg på Nyhamna. Overgangen til mekanisk installasjon er i full gang ved landanlegget som skal prosessere gassen fra ormen Lange-feltet, og snart vil anlegget begynne å likne illustrasjonstegningene.

Dimensjonene på Nyhamnas nye "gater" er enorme. Totalvekten på ordren fra fabrikken i Belgia er 7.500 tonn. Det tilsvarer vekten på godt over 88.000 voksne menn...

Skipet "Annette" er ventet til Nyhamna lørdag. Totalt skal skipet foreta sju overfarter mellom Hoboken i Belgia og Nyhamna på Nordvestlandet. I slutten av mars skal alle de 30 enorme elementene være fraktet ut.

– Denne leveransen er svært viktig for det videre arbeidet. De 30 rørgatene fra Fabricom utløser omtrent en halv million arbeidstimer i videre arbeid for oss på Nyhamna, opplyser direktør Terje Uthus, ansvarlig i Hydro for Ormen Langes landanlegg.

Store stålmengder

Totalt skal det på kort tid leveres rundt 30.000 tonn stål til Nyhamna.

Av dette kommer 10.000 tonn fra Verdal og skal benyttes til væskefangeren i anlegget. Om lag 80 prosent av denne leveransen er allerede på plass.

Resten kommer fra Stord, Haugesund og Polen. Til nå har ni rørgater ankommet Nyhamna; to av dem fra Aker Stord og sju fra Vetco Haugesund.