Produksjonen stengt på Visund

januar 19, 2006, 08:40 CET

Produksjonen på den Statoil-opererte Visund-plattformen i Nordsjøen ble stengt ved midnatt, 19. januar, etter at gass- og flammedetektorer ble aktivert på plattformen. Det er visuelt bekreftet at det ikke var flammer.

Trykket ble umiddelbart tatt av produksjonsanlegget og cirka klokken 02.30 var situasjonen normalisert. Selv om flammedetektorene ble aktivert er det visuelt bekreftet at det ikke var flammer. Statoil vil gjennomføre en gransking for å finne årsaken til hendelsen, og for å finne årsaken til at flammedetektorene ble aktivert.

Det var 91 personer om bord på plattformen, og personell som ikke hadde oppgaver i forbindelse med hendelsen mønstret til livbåtene. Plattformledelsen valgte også å overføre 17 personer med helikopter til Gullfaks A-plattformen.

Det er foreløpig uklart hva som er årsaken til hendelsen. Det er observert et skadet rør på plattformen. Det er meget dårlig vær, og plattformledelsen har besluttet at den visuelle kontrollen av produksjonsanlegget gjennomføres i dagslys. Siden det har vært vanskelig å gjøre gode observasjoner i området er det uklart om det skadede røret har noen sammenheng med alarmen.

Nedstengingen medfører at olje- og gasseksport fra feltet stopper. Produksjonen utgjorde om lag 35.000 fat olje og rundt fem millioner kubikkmeter eksportgass per dag, før nedstengingen.

Produksjonen vil starte igjen når ledelsen på Visund finner det forsvarlig.