Skip to Content
no

Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

januar 19, 2006, 09:00 CET

Aksjene som DnB NOR kjøpte på vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) 16. januar 2006 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 18. januar 2006 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp. Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 807 510 aksjer.

Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 19. januar 2006 på 23 441 885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer, men kan ikke disponeres av selskapet uten at det er gitt en godkjenning av generalforsamlingen.