Skip to content

Rekordsalg av miljødrivstoff i Sverige

januar 19, 2006, 09:30 CET

Salget av Statoils drivstoffkvalitet E85 økte med 270 prosent i Sverige i fjor. Innen utgangen av 2007 vil 260 svenske bensinstasjoner tilby E85.

– Satsingen på fornybare drivstoffer er langsiktig og stadig mer viktig del av vår produktportefølje. Derfor fortsetter vi å øke antallet servicestasjoner med etanol, sier Helena Fornstedt, informasjonsdirektør i Svenska Statoil.

Svenske Statoil-stasjoner solgte i fjor 19,5 millioner liter E85. Drivstoffet består av 85 prosent etanol og 15 prosent bensin. Per i dag tilbyr 170 bensinstasjoner drivstoffet. I løpet av 2007 skal ytterligere 90 stasjoner åpne etanolpumpene.– 2006 var året da etanolen fikk sitt gjennombrudd, og vi tredoblet salget. Om salget kan fortsette å øke også i 2007, avhenger av prisbildet på E85 sammenlignet med bensinprisene. En salgsøkning avhenger også av om enda flere svensker kjøper miljøbil, sier Fornstedt.

E85 kan ikke brukes på vanlige biler, bare på kjøretøy som er konstruert for denne typen drivstoff, såkalte Fleksi Fuel-biler. I fjor kjøpte svenskene 36.711 miljøbiler, det er en økning på 156 prosent sammenlignet med 2005.

13,5 prosent av alle nyregistrerte biler i fjor var miljøbiler, i 2005 var andelen på 5,2 prosent. Svensker som kjører miljøbiler har en rekke fordeler, som for eksempel lavere avgifter, gratis parkeringsplasser og bortfall av bompenger.

– Vi ønsker at det fortsatt skal være en fordel å tanke biodrivstoff, og vi håper regjeringen vil jobbe for å få fjernet den europeiske beskyttelsestollen på etanol så fort som mulig sier Fornstedt.

Etanol er ett fornybart drivstoff. Å erstatte bensin med etanol fører til vesentlig lavere utslipp av klimagassen karbondioksid. I dag er all 95-oktan-bensin som selges i Sverige lavinnblandet med fem prosent etanol.

– Lavinnblanding av etanol er den mest effektive måten å minske utslippene av karbondioksid på. Derfor vil vi så snart som mulig øke innblandingen til ti prosent etanol i 95-oktan, sier Fornstedt.