Øker leteaktiviteten

januar 20, 2006, 12:15 CET

2006 blir et aktivt leteår for Statoil, både på norsk sokkel og internasjonalt. Selskapet planlegger å delta i 30-40 letebrønner i år.

Statoil forventer å bore 15–20 letebrønner på norsk sokkel i 2006. Selskapet skal operere om lag halvparten av brønnene.

I 2005 har Statoil, som operatør og partner, deltatt i 13 ferdigstilte brønner hvorav rundt halvparten er leteforlengelser. Det er påvist hydrokarboner i ni letebrønner, sju i Nordsjøen og to i Norskehavet.

– Selskapet har sikret seg riggkapasitet til å kunne øke boreaktiviteten. I år kan vi ta ut gevinsten ved at vi har vært tidlig ute og sikret oss leterigger på langtidskontrakter. Vi har et godt grunnlag for økt leting, men vi trenger fortløpende tilgang på nytt leteareal for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå over tid. Det sier Tim Dodson, letedirektør for norsk sokkel.

Den økte aktiviteten har ført til at selskapet i fjor rekrutterte om lag 100 personer til leting.

– Det blir mer og mer krevende å finne hydrokarboner på norsk sokkel. Skal vi fortsatt lykkes, er dyktige medarbeidere og hardt arbeid over lang tid vår viktigste suksessfaktor, sier Dodson.

Internasjonalt planlegger Statoil, som operatør og partner, å bore flere brønner i år sammenlignet med fjoråret. I 2005 deltok selskapet i 12 letebrønner, mot opprinnelig planlagt 17. Ni funn er bekreftet. Flere brønner er forskjøvet til i år. I løpet av 2006 er planen å bore 15-20 letebrønner.

Statoil har operatøroppgaver på Færøyene, i Algerie og Venezuela. Her planlegges boring i løpet av 2006.

I løpet av fjoråret sikret Statoil seg andeler i 11 nye lisenser på Færøyene, i Libya, Nigeria, Brasil og Mexicogolfen.

– For mange av de nye lisensene har vi konkurrert internasjonalt og vunnet. I 2006 blir det fortsatt viktig å skaffe flere lisenser slik at den gode trenden fra fjoråret fortsetter, sier William V. Maloney, leder for Global leting i forretningsområdet Internasjonal undersøkelse og produksjon.