Skip to content

Tildeler brønnkontrakter

januar 20, 2006, 14:00 CET

Statoil har tildelt kontrakter for bore- og brønntjenester til Aker Kværner Well Service, Welltec og Schlumberger. Kontraktene er til sammen verd 855 millioner kroner for en treårsperiode.

Felles for de tre kontraktene er at de omfatter hele Statoils virksomhet på norsk sokkel. Kontraktene har opsjoner for to ganger to år.

Schlumberger skal levere personell og loggetjenester på kabel. Kontrakten, som er verd rundt 200 millioner kroner årlig, omfatter tjenester som logging og prøvetaking i åpent hull i tillegg til produksjonslogging og perforering på kabel.

Kontraktene med Aker Kværner og Welltec omfatter leveranse av personell og utstyr for brønntraktortjenester. Brønntraktor er et elektrisk drevet verktøy som trekker utstyr inn i horisontale brønner.

Avtalen med Aker Kværner, som omfatter Statfjord-feltet i Nordsjøen og Halten/Nordland-området i Norskehavet, er verd rundt 45 millioner kroner årlig.

Kontrakten med Welltec er verd rundt 40 millioner kroner årlig. Den gjelder Tampen-området (unntatt Statfjord) og Troll/Sleipner-området i Nordsjøen.