Åsgard B produserer igjen

januar 20, 2006, 08:00 CET

Produksjonen på Åsgard B-plattformen i Norskehavet ble gjenopptatt natt til fredag 20. januar. Samtidig er produksjonen fra det Statoil-opererte Mikkel-feltet i gang igjen.

Kristin-feltet, som også opereres av Statoil, forbereder oppstart i nær framtid.

Også gasseksporten fra det Statoil-opererte Heidrun-feltet er i gang. Gassen sendes gjennom rørledningen Åsgard Transport.

Produksjonen på Åsgard B ble stengt 15. januar etter et branntilløp i eksosanlegget i en av eksportkompressorene. Nedstengingen førte til at kondensat- og gasseksport fra Kristin og Mikkel stanset og at all eksport av gass fra Heidrun gjennom Åsgard Transport stoppet.

Statoils gasskunder har ikke blitt rammet av produksjonsbortfallet.