Skip to Content
no

Forlenger kontrakter til norske bedrifter for 1,5 milliarder

januar 23, 2006, 10:00 CET

Hydro har besluttet å forlenge selskapets kontrakter for vedlikeholds- og modifikasjonsarbeider på seks av de 10 plattformene selskapet driver på norsk sokkel til selskapene Vetco Aibel og Aker Kværner. Oppdragene under avtalene vil ha en samlet verdi på om lag 1,5 milliarder kroner.

Øystein Michelsen

 

– Vi har valgt å fortsette samarbeidet med disse to hovedleverandørene for å sikre gode og effektive leveranser innen vedlikehold og modifikasjoner på våre anlegg på norsk sokkel. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med leverandørene og legger spesielt vekt på deres sikkerhetsarbeid for alt involvert personell, sier sektordirektør for Drift, Øystein Michelsen.

På vegne av rettighetshaverne har Hydro tildelt Vetco Aibel kontrakt for vedlikehold og modifikasjoner på plattformene Oseberg Feltsenter, Oseberg Sør og Njord.

Aker Kværner Offshore Partner er tildelt tilsvarende oppdrag for plattformene Brage, Troll B og Troll C.

Kontraktene vil samlet engasjere mer enn 100 ingeniører i leverandørenes lokaler på Sandsli i Bergen, samt mer enn 300 operatører som vil ha sitt arbeid ute på Hydros installasjoner.

Kontraktene vil inkludere utstyrleveranser, hovedsakelig fra norsk industri til en samlet verdi av vel 300 millioner kroner.

Hydro har også valgt å utøve opsjoner for sine rammeavtaler for større modifikasjonsarbeider til Vetco Aibel, Aker Kværner og Reinertsen AS.

Oppdrag under disse avtalene vil kun bli inngått etter en forutgående konkurranse mellom de ovennevnte bedriftene.

Opsjonen på Vedlikeholds- og modifikasjonskontraktene har en varighet på tre år fra 1. juli 2006. Kontraktene inneholder en gjenværende opsjon på tre år.

Hydro produserer som operatør om lag en million fat olje og gass hver dag over sine anlegg på norsk sokkel.

Kontaktperson:

Informasjonssjef Gisle Johanson
Olje & Energi
Telefon: +47 55 99 56 16
Mobil: +47 41 44 00 50
E-post: Gisle.Johanson@hydro.com