107 nye lærlinger

januar 23, 2006, 06:50 CET

Statoil annonserer i disse dager etter 107 lærlinger som skal begynne å arbeide i morselskapet 1. september i år.

Lærlingene skal utdannes til automatikere, elektrikere, industrimekanikere, kokker, laboranter, operatører i kjemisk prosessindustri og til stillinger innen kontor- og materialadministrasjonsfag. I tillegg skal selskapet også i år ta inn lærlinger i vekterfaget.

Opplæringen skal skje ved Statoils kontor- og driftssteder på land og på sokkelen.

– Inntaket av lærlinger er på samme nivå som før, sier Nickey Berg, direktør for læreløsninger i Personal og organisasjon (P&O).

Lærlingene skal sikre at Statoil får de fagarbeiderne selskapet trenger i framtiden. Selskapet handler dessuten i tråd med norsk lærlingpolitikk, som sier at myndighetene gir elevene teoretisk undervisning mens næringslivet tilbyr praksisplasser.

Berg påpeker at det er viktig med forutsigbarhet i lærlingordningen. Dersom næringslivet varierer inntaket mye fra år til år, kan det føre til at færre ungdommer søker opptak til faglinjene ved de videregående skolene. Resultatet kan bli et underskudd på nye lærlinger og fagarbeidere.

Ifølge Erna Jensen, som er senior opplæringskonsulent i konserntjenester, har det vanligvis ikke vært vanskelig å skaffe nok kvalifiserte lærlinger. I fjor mottok selskapet 1078 søknader til de 129 ledige plassene.

Selv om antall søkere totalt sett er stort, er det ønskelig med et større antall søkere i noen fag:

– Vi håper på mange søkere til de 49 lærlingplassene i kjemiprosess. Tidligere har vi også slitt med å få lærlinger til laboratoriefaget. I år vil vi ha inn ti laborantlærlinger, sier Jensen.

Etter endt læretid kan lærlingene søke på interne ledige stillinger i Statoil.