Skip to content

Statoil nedskriver gassprosjekt i Iran 

januar 24, 2006, 07:35 CET

På grunn av betydelige kostnadsøkninger og forsinkelser i utbyggingen av fase seks, sju og åtte i det iranske gass-feltet South Pars, nedskriver Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) den bokførte verdien med 2,2 milliarder kroner før skatt (329 millioner dollar) tilsvarende 1,6 milliarder kroner (237 millioner dollar) etter skatt.

I desember 2002 inngikk Statoil en samarbeidsavtale med det iranske selskapet Petropars, på 40/60-basis, for å bygge ut offshore-delen av feltet. Operatørskapet ble da overført fra Petropars til Statoil. Petropars hadde på dette tidspunktet allerede inngått kontrakter med hovedleverandørene til prosjektet, inkludert den iranske kontraktøren Sadra.

Statoil ivaretok selv styringen av boreprogrammet for 30 brønner. Tidlig i januar 2006 ble boreoperasjonene avsluttet 40 prosent raskere enn planlagt. Dette tilsvarer 775 innsparte riggdøgn.

Bakgrunnen for kostnadsøkningen og forsinkelsene i prosjektet er produktivitets- og kvalitetsproblemer hos kontraktøren Sadra, som er ansvarlig for prosjektering, innkjøp, konstruksjon og installasjon av tre plattformdekk. I tillegg skal Sadra legge den siste av tre 100 kilometer lange rørledninger fra feltet til land.

Statoil har funnet det nødvendig å endre planene for den gjenværende delen av prosjektet for, sammen med den iranske partneren Petropars, å gjøre det mulig å møte leveringsforpliktelsene til eieren, som er det iranske statsoljeselskapet NIOC.

Det blir nødvendig å ytterligere styrke ledelse og den tekniske ekspertisen ved Sadra. Muligheten for å overføre deler av det gjenværende arbeidet til andre kontraktører vil også bli vurdert.

Statoil er i dialog med Sadra om hvordan de to selskapene sammen kan implementere endringene for å sikre ferdiggjørelse av prosjektet.

Kostnadsøkningen for Statoil avhenger av evalueringer og forhandlinger med partneren Petropars og kontraktøren Sadra. Spørsmål om hvordan kostnadsøkningen skal dekkes vil bli avgjort ved forhandlinger mellom Sadra, Statoil/Petropars og NIOC.

I Statoils produksjonsmål for 2007 er South Pars inkludert med et fullt års produksjon på om lag 10.000 fat oljeekvivalenter per dag. Gassproduksjonen er nå forventet å starte i andre halvdel av 2007. Statoil vil tilstrebe at 2007-målet likevel blir nådd.

Kontaktpersoner:

Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, 48 08 02 12 (mobil), 51 99 13 77 (kontor)

Kai Nielsen, informasjonssjef, 97 04 13 32 (mobil), 51 99 18 27 (kontor)

Lars Troen Sørensen, direktør Investor Relations, 90 64 91 44 (mobil), 51 99 77 90 (kontor)