Forprosjektering for Gjøa

januar 25, 2006, 13:00 CET

Statoil har tildelt en forprosjekterings-kontrakt (Front End Engineering Design - FEED) til Aker Kvaerner Engineering & Technology for en produksjonsplattform på Gjøa-feltet i Nordsjøen. Kontrakten er tildelt på vegne av Gjøa-lisensen.

Basis for kontrakten er Statoils anbefalte løsning med en halvt nedsenkbar produksjonsplattform knyttet til havbunnskompletterte brønner.

– Gjøa er et krevende prosjekt med marginal lønnsomhet. Lisensen har derfor nøye vurdert alternative utbyggingsløsninger for feltet. Forstudien startes nå for å legge til rette for mulig oversendelse av Plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene høsten 2006, sier Einar Erfjord, leder av styringskomiteen i Gjøa.

Statoil har som mål å starte produksjonen i 2010.

Gjøa ble påvist i 1989 og ligger i blokkene 35/9 og 36/7, om lag 70 kilometer nord for Troll-feltet.

Reservene er beregnet til anslagsvis 60 millioner fat olje og kondensat og 35 milliarder kubikkmeter gass.

Rettighetshavere er Gaz de France Norge (30 prosent), Petoro (30), Statoil (20), Shell (12) og RWE Dea Norge (8).

Statoil er utbyggingsoperatør for Gjøa, mens Gaz de France skal være driftsoperatør.