Søker om permanent produksjon på Gimle

januar 25, 2006, 13:15 CET

Statoil har søkt Olje- og energidepartementet (OED) om permanent produksjon fra Gimle-funnet i Nordsjøen. Produksjonen kan starte umiddelbart etter godkjennelse.

Søknaden ble levert 20. januar på vegne av rettighetshaverne.

OED har tidligere gitt godkjennelse for prøveutvinning fra Gimle for perioden februar til desember 2005. Gimle ligger i Tampen-området, mellom feltene Gullfaks og Visund.

Gimle ble påvist i desember 2004, og feltet startet prøveutvinning kort tid etter. Funnet, som tidligere het Topas, ble påvist gjennom en 7400 meter lang brønn boret fra Gullfaks C-plattformen.

Gimle-brønnen er knyttet opp mot Gullfaks C. I prøveutvinningsperioden har brønnen produsert nærmere to millioner fat olje.

– Gimle er et godt eksempel på hvordan vi på en kostnadseffektiv måte kontinuerlig utvikler småfelt i nærheten av plattformene våre. Leting i nærheten av installasjoner er viktig for å utnytte den eksisterende infrastrukturen optimalt, sier Lars Christian Bacher, områdedirektør for Tampen i Undersøkelse og produksjon Norge.

Majoriteten av partnerne er enige om å bore to nye brønner fra Gullfaks C til Gimle-strukturen de nærmeste årene. Det vil bli boret en vanninjektor i løpet av 2006 og en ny produsent er planlagt i 2007. Utvinnbare reserver er med denne utbyggingsløsningen beregnet til 25 millioner fat olje og om lag én milliard kubikkmeter gass.

Gimle-funnet strekker seg over to lisenser. Eierne er blitt enige om å etablere en ny Gimle Unit som dekker Gimle-området, og med Statoil som operatør. Siden Gimle Unit ikke har samme eierstruktur som Gullfaks, har det vært nødvendig å etablere en tilknytnings- og prosesseringsavtale mot Gullfaks-lisensen.

Partnerne i Gimle er Statoil, Petoro, Hydro, ConocoPhillips og Total.