Skip to Content
no

Øker forlegningskapasiteten på Melkøya

januar 26, 2006, 09:40 CET

Snøhvit-prosjektet har besluttet å leie inn hotellskipet M/S Jupiter for å øke den totale forlegningskapasiteten på det Statoil-opererte anlegget Hammerfest LNG på Melkøya.

Med rundt 500 nye rom på Jupiter vil prosjektet få større handlingsrom til å takle bemanningstopper, og også nødvendig fleksibilitet til en mest mulig effektiv sluttføring av arbeidene på LNG-anlegget. Skipet vil bli liggende ved produktkaien på øya.

– Vi har fått et bedre grep om fremdriften og bedre oversikt over hva som skal til for å komme i mål i henhold til timeplanen og budsjettene som nå er etablert for prosjektet, sier Odd Mosbergvik, prosjektdirektør for Snøhvit.

Prosjektering er fremdeles en flaskehals. Dette har medført at ferdigstillelse og systemutprøving er blitt forskjøvet.

Med den økte forlegningskapasiteten vil Statoil kunne øke ukentlige antall timeverk som utføres på anlegget fra rundt 40 - 50.000 i dag til omtrent 75.000 timer.

Mosbergvik understreker at byggearbeidene på øya er utfordrende og at sluttføringen vil bli krevende.

– Det ble det tatt høyde for sist vi oppdaterte kostnadsestimatene og fremdriftsplanen for Snøhvit, sier Mosbergvik.

Han presiserer at tiltakene som nå settes i gang skal sikre at Statoil kommer i mål i henhold til den etablerte timeplanen og innenfor budsjett.