Skip to Content
no

Rørleggingskontrakt for Tyrihans

januar 26, 2006, 07:45 CET

Statoil har gitt selskapet Stolt Offshore et oppdrag for å legge to rørledninger fra olje- og gassfeltet Tyrihans til Kristin-plattformen i Norskehavet. Kontrakten er verd i overkant av 550 millioner kroner.

Avtalen omfatter én rørledning for brønnstrømmen og én for gassinjeksjon.

Brønnstrømmen fra Tyrihans skal føres til Kristin med trykkstøtte i form av gassinjeksjon fra Åsgard B-plattformen. Kristin og Åsgard B, som begge opereres av Statoil, ligger om lag 45 kilometer fra Tyrihans.

Begge rørledningene skal legges i løpet av fem måneder med start mai 2007.

Etter planen skal produksjonen på Tyrihans begynne i juli 2009.

– Vi plasserer kontrakten tidlig for å sikre tilgjengelig rørleggingsfartøy i det aktuelle tidsrommet, sier Åmund Fløgstad, leder for anskaffelser i Tyrihans-prosjektet.

Rørledningen for brønnstrømmen skal lages med spesialstål. Røret skal bestå av et ytre karbonrør med et innvendig rustfritt rør. Det blir første gang at Statoil installerer en slik rørledning.

Leggeoperasjonen blir utfordrende med sammensveising av rørlengder og parallell installasjon av kabel for direkte elektrisk oppvarming og mekanisk beskyttelse.

Rørledningen for gassinjeksjon skal lages i karbonstål.

Forventede utvinnbare reserver fra Tyrihans er rundt 182 millioner fat olje/kondensat og 34,8 milliarder kubikkmeter rikgass.

Statoil har en eierandel på 46,8 prosent. Øvrige rettighetshavere er Total (26,51), Hydro (12), Eni (7,9) og ExxonMobil (6,75).