Selger andel i kraftverk

januar 30, 2006, 14:35 CET

Statoil har i dag, 30. januar, solgt sin andel på 30 prosent i Ringsend gasskraftverk i Dublin, Irland, til Royal Bank of Scotland Power Investments.

Kraftverket eies og drives av Synergen Power, som er eid av det irske elektrisitetsselskapet Electricity Supply Board International (ESBI) med 70 prosent og Statoil med 30 prosent.

ESBI beholder sin andel på 70 prosent.

Statoil selger sin andel i Synergen for ytterligere å rendyrke selskapets forretningsvirksomhet.

Statoil skal fortsatt levere gass til Synergen. Selskapet har en langsiktig avtale om å levere om lag 600 millioner kubikkmeter gass per år til kraftverket.

Betingelsene i forbindelse med salget er konfidensielle, men andelen er solgt til kommersielle betingelser som Statoil er fornøyd med.

Gasskraftverket, som kom i drift i 2002, ligger i industriområdet Ringsend.