Subsea 7 tildelt 420 millioners kroners kontrakt på Oseberg Delta

februar 1, 2006, 16:00 CET

Hydro har onsdag tildelt Subsea 7 kontrakten for rørledninger og kontrollkabel på Oseberg Delta-prosjektet i Nordsjøen. Feltet som befinner seg nær Oseberg Feltsenter, bygges ut med én brønnramme på havbunnen og skal etter planen komme i produksjon høsten 2007.

Kontrakten med Subsea 7 omfatter en totalentreprise for prosjektering, innkjøp, bygging og installasjon av to 10-tommers transportrørledninger mellom undervannsstrukturen Oseberg Delta og Oseberg D-plattformen, i tillegg til en kontrollkabel mellom Oseberg A-plattformen og Oseberg Delta.

Avstanden mellom Oseberg Feltsenter og undervannsstrukturen hvor ledningene skal installeres, er på cirka ni kilometer.

Subsea 7 skal utføre selve byggearbeidet av rørledningene ved eget produksjonsverksted, mens kontrollkabelen fremskaffes som en underleveranse fra Aker Kværner.

Installasjonsarbeidene på feltet inkluderer legging, nedgraving, oppkobling samt beskyttelse og overdekking av ledningene.

Rørleggingsfartøyet "Skandi Navica" og konstruksjonsfartøyet "Nordica", som begge opereres av Subsea 7, vil ha sentrale oppgaver under installasjonsperioden på feltet, som befinner seg omkring 15 mil vest for Bergen.

Prosjekteringsarbeid og innkjøp starter umiddelbart. Byggearbeidene vil foregå vinteren 2006/07, mens selve installasjonsarbeidene på feltet vil foregå sommeren 2007. Alt arbeid skal være avsluttet på feltet i løpet av august 2007.

De utvinnbare reservene på feltet forventes å være på omkring åtte milliarder kubikkmeter gass og 17 millioner fat kondensat og olje.

De planlagte investeringene i Oseberg Delta beløper seg til om lag 1,8 milliarder kroner.

Feltet blir en viktig bidragsyter i videreutviklingen av Oseberg-området; det er ventet at Oseberg Delta vil produsere fram til 2014.