Tildeler Vigdis-kontrakter

februar 1, 2006, 23:20 CET

I forbindelse med prosjektet Vigdis extension fase 2 har operatøren Statoil tildelt kontrakter til FMC Kongsberg, Saipem og Stolt Offshore.

FMC Kongsberg har fått kontrakten for design og leveranse av undervanns produksjonssystemer. Kontrakten har en verdi på rundt 175 millioner kroner. De første leveransene skal etter planen finne sted i juli i år, og alt skal være på plass på feltet i løpet av første kvartal 2007.

Saipem skal installere bunnramme og manifold med tungløftefartøyet Saipem 7000. Kontrakten er verd rundt 30 millioner kroner, og arbeidet skal ifølge planen utføres i september 2006.

Stolt Offshore skal fabrikkere og installere fleksible rørledninger på feltet. Selskapet skal også installere kontrollkabler og koble disse opp. Arbeidet skal utføres sommeren og høsten 2006. Kontrakten har en verdi på rundt 80 millioner kroner.

Partnerne i Vigdis-lisensen i Nordsjøen besluttet nylig å investere vel 1,2 milliarder kroner for å kunne hente ut mer olje og gass fra området. Med prosjektet Vigdis extension fase 2 vil utvinningsgraden fra Vigdis Øst-reservoaret i Nordsjøen øke fra 29 til 42 prosent.