Samarbeider om utvikling av ny teknologi

februar 2, 2006, 23:35 CET

Statoil har inngått en avtale med leverandørkonsortiet ABB, IBM, Aker Kværner og SKF om utvikling av ny teknologi for mer effektiv drift av olje- og gassfelt. Samtidig skal teknologien kunne brukes i nye feltutviklingsprosjekter.

Samarbeidsavtalen er treårig og har en verdi på rundt 120 millioner kroner. Målet er å øke levetiden og dermed utvinningsgraden for Statoils olje- og gassfelter ved utstrakt bruk av teknologi som avansert prosesstyring, instrumentering og tilstandskontroll.

Ny teknologi skal bidra til mer effektiv drift av olje- og gassfelt. Ved å bringe kompetanse, data og verktøy sammen i sann tid, kan fagfolk på tvers av organisasjonen og geografisk avstand ha tilgang til den samme informasjonen og lettere samhandle på tvers.

Teknologien skal også gi gevinster for sikkerheten og redusere risikoen for negativ miljøpåvirkning under drift.

– Avtalen innebærer at konsortiet og Statoil deler utviklingskostnadene likt. Statoil har et særskilt ansvar for å identifisere piloter på norsk sokkel der den nye teknologien skal testes ut. Leverandørene kan kommersialisere og selge teknologien som utvikles, sier Astrid Jørgenvåg, forskningssjef ved Statoils forskningssenter.

– Med dette samarbeidet ser deltakerne muligheten for at de respektive selskapers investeringer vil kanalisere sine midler til Norge. På denne måten kan norsk sokkel fungere som et lokomotiv for teknologiutvikling, sier hun.

I tillegg til bidrag fra det enkelte selskap, vil prosjektet etablere samarbeid med Norges forskningsråd, små og mellomstore bedrifter med unik nisjeteknologi, forskningsinstitusjoner samt universitets- og høyskoler.

– Statoil arbeider videre med å inngå til sammen seks forpliktende samarbeidsavtaler med leverandørbedrifter om forskning og utvikling. Vi mener denne arbeidsformen effektiviserer teknologiutviklingen og gjør det lettere å ta ny teknologi i bruk, blant annet fordi en forplikter seg til uttesting ute på anleggene, sier Jørgenvåg.