Snøhvit-boringen fullført

februar 8, 2006, 14:40 CET

Boreriggen Polar Pioneer fullførte tirsdag 7. februar boringen av de ti Snøhvit-brønnene i Barentshavet. Boreoperasjonene er gjennomført uten skadelige utslipp til sjø.

– Borekampanjen har stort sett vært en gjennomgående suksess, der brønnene er plassert med god presisjon i forhold til drenering av reservoarene, sier Thor Bensvik, bore- og brønnsjef i Snøhvit.

– Vi har gjennomført boring av totalt ti brønner uten skadelige utslipp til sjø. Boringen er også gjennomført innenfor opprinnelig budsjett og tidsplan, fortsetter han.

Polar Pioneer startet boringen på Snøhvit i desember 2004. Før oppstart var den nå tjue år gamle riggen modifisert for å tilfredsstille miljøkravene i utslippstillatelsen for boring i Barentshavet.

Oppfylling av miljøkravene har vært viktig for Statoil. Selskapet har vært en pådriver for å ta i bruk og videreutvikle ny teknologi for denne type operasjoner.

– Vi har oppnådd de gode operasjonelle og miljømessige resultatene ved en grundig planlegging av arbeidsoppgavene i forkant, og et meget godt engasjement av hele Snøhvit-laget i utførelsen, forklarer Bensvik.

Polar Pioneer skal nå fullføre kompletteringsarbeidene på brønnene. Deretter skal riggen renske opp og klargjøre ni av brønnene for produksjon og én brønn for injeksjon av karbondioksid. Dette arbeidet er forventet avsluttet før sommeren.

Første fase av Snøhvit omfatter feltene Snøhvit og Albatross, om lag 140 kilometer nordvest for Hammerfest. Brønnene settes i produksjon når mottaksanlegget Hammerfest LNG på Melkøya står klar i 2007. Statoil er operatør for utbygging og drift av Snøhvit.