Oseberg Vestflanken har startet opp

februar 8, 2006, 23:50 CET

Satellitt-utbyggingen Oseberg Vestflanken i Nordsjøen har startet opp produksjonen fra én av tre planlagte brønner. Ferdig utbygd vil Vestflanken produsere 25.000 fat olje i døgnet.

Undervannsutbyggingen Oseberg Vestflanken ligger 10 kilometer nordvest for Oseberg feltsenter.

– Vestflanken vil gi et viktig bidrag til produksjonen på Oseberg feltsenter, og er et ledd i vårt arbeid for å øke verdiskapingen fra Osebergområdet, sier Jan Arve Haugan, direktør for Oseberg-Grane i Olje & Energi.

Feltet inneholder utvinnbare reserver  på 27 millioner fat olje og 3,5 milliarder kubikkmeter gass.

Utbyggingsprosjektet startet i 2003 etter at det ble påvist olje og gass i tre utforskningsbønner som ble boret i perioden 1985 til 2001.

Riggen Deep Sea Delta har boret den første produksjonsbrønnen som er 3.729 meter lang og går inn i øvre del av Statfjord-formasjonen.

For å sikre god utnyttelse av ressursene i feltet, vil det bli boret en vanninjeksjonsbrønn fra Oseberg feltsenter. Parallelt med boring fra Oseberg feltsenter vil Deep Sea Delta fortsette arbeidet på Vestflanken.

Riggen har nå startet å bore en ny produksjonsbrønn med to grener. Senere vil det bli boret en tredje brønn til Vestflanken fra undervannsinstallasjonen.

Oseberg feltsenter tar imot oljen som blir ledet gjennom rørledninger på havbunnen.

Vetco Aibel har stått for ombyggingen på Oseberg feltsenter, mens Subsea7 har lagt rørledninger og kontrollkabel. Undervannsinstallasjonen er produsert av FMC Energy Systems.

Partnere:

Hydro (operatør):

34,0%

Petoro:

33,6%

Statoil:

15,3%

Total:

10,0%

Exxon Mobil:

4,7%

Conoco Phillips:

2,4%