Mer gass i Kvitebjørn 

februar 10, 2006, 08:30 CET

De utvinnbare reservene i det Statoil-opererte Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen oppjusteres med 50 prosent i forhold til anslaget i Plan for utbygging og drift (PUD).

I volum tilsvarer økningen 29 milliarder kubikkmeter gass og om lag 70 millioner fat kondensat. 

Årsaken til at reserveanslaget økes er at det er mer kondensat og gass i reservoaret enn forutsatt:

– Det er gledelig at nye data viser at reservoaret ligger grunnere, er større og er av bedre kvalitet enn forventet. Et funn i Cook-formasjonen bidrar også positivt, sier Sigurd Geir Amland, produksjonsdirektør i Troll/Kvitebjørn-området.

Kvitebjørn-gassen føres i land på Kollsnes i Hordaland, hvor den behandles. Tørrgassen sendes i transportnettet til det europeiske markedet, mens våtgassen sendes videre til Vestprosess-anlegget på Mongstad i Hordaland for splitting til propan, butan og nafta.

Reserveøkningen innebærer dermed ikke bare økt levetid for Kvitebjørn-feltet:

– Oppjusteringen får positive ringvirkninger for hele verdikjeden Kvitebjørn, Kollsnes, Vestprosess og Mongstad, sier Amland.

Produksjonsdirektøren trekker også fram det svært gode arbeidet som Kvitebjørn-organisasjonen har utført.

– Kvitebjørn var Statoils første såkalte HPHT-felt (høyt trykk, høy temperatur), og prosjektet ble levert på tid og budsjett, sier Amland. 

Feltet har vært i produksjon siden høsten 2004, og leverer nå på topp 20,7 millioner kubikkmeter gass i døgnet fra sju brønner.

Det er første gang at reservene i Kvitebjørn oppdateres etter at revidert Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i 2001. Da ble reservene estimert til 52 milliarder kubikkmeter gass og 135 millioner fat kondensat. Disse reservene er ikke SEC-bokført.

Rettighetshaverne i Kvitebjørn er Statoil med 43,55 prosent, Petoro (30), Hydro (15), Total (5) og Enterprise Oil Norge (6,45).


For mer informasjon:

Investor relations:
Lars Troen Sørensen, telefon +47 90649144

Public affairs:
Harald Schjelderup, telefon +47 95709435