Skip to content

Midlertidig redusert gassproduksjon på Troll C

februar 13, 2006, 23:40 CET

På bakgrunn av informasjon som er framkommet etter hendelsen på Statoils Visund-plattform 19. januar, har Hydro besluttet midlertidig å redusere belastningen på fakkelsystemet på Troll C. Tiltakene innebærer at gassproduksjonen på plattformen blir noe redusert i den aktuelle perioden.

Hydro har besluttet å redusere trykket i førstetrinns-separatoren på plattformen. Den midlertidige trykkreduksjonen innebærer at gassproduksjonen på Troll C reduseres fra 12,0 millioner kubikkmeter/døgn til 10,5 millioner kubikkmeter/døgn. Reduksjonen i gassproduksjon behøver ikke å bety at oljeproduksjonen reduseres.

Endringen i de driftsmessige rutinene på Troll C er besluttet ut fra en føre-var-vurdering og er innført med umiddelbar virkning. Petroleumstilsynet er informert om endringen. Kontroll og eventuelle tiltak vil bli gjennomført slik at normale driftsforhold på Troll C trolig vil kunne gjenopprettes i løpet av et par uker.

På Njord og Oseberg Sør, som har fakkelarrangement med væskeutskillere av tilsvarende type som på Troll C, er det ikke funnet behov for driftsmessige endringer. Anleggene vil bli inspisert ved første anledning. Hydro avventer Statoils endelige granskingsrapport etter hendelsen på Visund-plattformen.