Rekordresultat i 2005 - godt posisjonert for videre vekst

februar 13, 2006, 07:35 CET

– Statoil oppnådde i 2005 et resultat etter skatt på 30,7 milliarder kroner. Det er 23 prosent høyere enn året før og vårt beste årsresultat noensinne, sier konsernsjef Helge Lund.

Statoil produserte i fjor 1.169.000 fat oljeekvivalenter per dag, en økning på seks prosent sammenlignet med 2004. Målet om en produksjon på 1,4 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2007 står ved lag.

På norsk sokkel sank produksjonen i 2005 med én prosent i forhold til 2004, mens den internasjonale produksjonen økte med hele 60 prosent.

 – Det gode resultatet er preget av høye olje- og gasspriser, økende produksjon og gode marginer og høy regularitet i raffineriene. Samtidig har vi i løpet av året hatt en høy aktivitet innen leting og prosjektutvikling. Dette underbygger våre mål for fortsatt vekst, sier Lund.

17 nye oppstrømsprosjekter ble besluttet av Statoil i 2005, 12 på norsk sokkel og fem internasjonalt. Selskapet har også sikret seg en rekke nye lete- og utvinningstillatelser i Norge, USA, Brasil, Libya, Storbritannia, på Færøyene og i Nigeria.

– Jeg er tilfreds med at vi også i 2005 klarte å erstatte produksjonen med nye reserver. Gjennomsnittlig reserveerstatningsrate for de tre siste årene er på 102 prosent. Nye feltutbygginger, gode leteresultater og aktiv forretningsutvikling har forsterket vår industrielle posisjon og fundamentet for videre vekst, sier Lund.

Også konsernets finansielle stilling er sterk. Styret foreslår for generalforsamlingen et samlet utbytte for 2005 på 8,20 kroner per aksje, hvorav 4,60 kroner er et ekstraordinært utbytte som følge av høye olje- og gasspriser.

Innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) viser de viktige sikkerhetsindikatorene en positiv utvikling i 2005. Frekvensen av personskader og alvorlige hendelser har hatt en betydelig nedgang.

– Jeg konstaterer at vårt målrettede og langsiktige arbeid innen sikkerhet fører til resultater. Vi opplever likevel alvorlige hendelser som gjør at vi ikke kan si oss fornøyd. Arbeidet for en ytterligere forbedring har fortsatt høyeste prioritet, sier Lund.