Samarbeid om miljø og industri

februar 14, 2006, 23:20 CET

Statoil og Murmansk fylke har inngått to delprosjektavtaler knyttet til miljø og industriutvikling i Murmansk-regionen i Russland.

Prosjektavtalene ble signert i Murmansk 15. februar under oppsyn av guvernør Yuri Yevdokimov og Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre.

– Både Statoil og Murmansk-regionen har interesse av å styrke aktivitetsnivået i nord, samtidig som begge parter ønsker å legge til rette for ytterligere samarbeid, sier Henrik Carlsen, som er leder for Statoils satsing i Barents-området.

Miljøprosjektavtalen innebærer at det skal overføres norsk oljevernutstyr til den nasjonale beredskapsorganisasjonen i Murmansk (MSTU). Statoil skal bidra til opplæring og klargjøring av utstyret hos MSTU.

I tillegg skal det etableres et laboratorium for analyse av prøver fra alle internasjonale oljelaster fra russisk område. Statoil skal bidra økonomisk, i tillegg skal selskapet sørge for opplæring og bidra med faglig assistanse.

Industriutviklingsavtalen innebærer at det skal etableres et leverandørutviklingssenter i regi av Murmansk fylke. Statoil skal være med og opprette en lokal næringsinteresseorganisasjon basert på erfaringene rundt Snøhvit-utbyggingen. Selskapet skal også bidra med finansiell og faglig støtte.

Delprosjektavtalene er knyttet opp mot en overordnet avtale om teknisk og kommersielt samarbeid som ble inngått i august 2005. Denne avtalen kom i stand som følge av at partene ønsket en systematisk tilnærming til lokal og regional utvikling av olje- og gassvirksomheten i Barentshavet og Murmansk-regionen.