På E-world med sikre gassleveranser

februar 15, 2006, 09:30 CET

Pålitelige leveranser av gass står øverst på Hydros agenda under energimessen E-world 2006 som åpnet i Essen i Tyskland tirsdag. Kronprins Haakon lot seg imponere av Ormen Lange-prosjektet da han besøkte Hydros stand på energimessen.

Mer enn 400 utstillere deltar på E-world, blant dem 25 norske selskaper. Den sterke norske deltakelsen har sammenheng med at Norge i år er med som partnerland for den store energimessen.

Hydro deltar for fjerde gang med en stand på E-world. Forsyningssikkerhet er det mest sentrale temaet på standen, først og fremst representert med Ormen Lange-utbyggingen i Norskehavet.

– Arealet på landanlegget til Ormen Lange er like stort som mer enn 100 fotballbaner, mens de mest utfordrende teknologiske elementene ligger i subsea-delen av prosjektet, sa direktør Jørgen C. Arentz Rostrup, da han ønsket kronprins Haakon velkommen til standen. Rostrup er direktør for Hydros Markeds-sektor i Olje & Energi.

Med i følget var også olje- og energiminister Odd Roger Enoksen og energiministeren i delstaten Nordrhein-Westfalen, Christa Thoben.

Rostrup beskrev prosjektet som det mest sentrale for Hydro akkurat nå, både for å realisere de betydelige gassressursene i feltet og fordi det bygger viktig prosjekt- og teknologi-kompetanse som vil være viktig i nye prosjekter i og utenfor Norge.

3D-visualisering

Ved hjelp av skjermer med 3D-visualisering fikk kronprinsen og hans følge en demonstrasjon av de mange utfordringene i offshore-delen av Ormen Lange.

– Kronprisen viste stor interesse for prosjektet og stilte mange gode spørsmål. Han var også opptatt av at et slikt prosjekt utvikler betydelig kompetanse innenfor andre områder som for eksempel IT og visualisering, sa Rostrup.

Kronprinsen besøkte også Norges fellesstand på messen, der han blant annet fikk en innføring i det kombinerte hydrogen- og vindkraftanlegget som Hydro og Enercon har på Utsira.

– Siden Utsira-prosjektet startet opp i 2004, har representanter fra energibransjen, media og turister fra hele verden besøkt Utsira. I 2004 vant Utsira-prosjektet Platts Global Energy Award for beste prosjekt innenfor fornybar energi, en utmerkelse som henger svært høyt for oss som jobber med energi. Hydro har nå besluttet å videreføre prosjektet frem til våren 2008, sa Rostrup.

Viktig møteplass

E-world er et viktig møtested for energibransjen i Europa, og for Hydro er arrangementet en fin mulighet til å møte kunder og partnere.

Tyskland er Hydros viktigste gassmarked med en andel på mer enn 40 prosent av den langsiktige porteføljen. E-world er derfor en sentral arena for møter med tyske kunder og beslutningstakere på deres hjemmebane.