Godkjenner utbygging av Tyrihans

februar 15, 2006, 23:50 CET

Stortinget har i dag, 16. februar, godkjent Plan for utbygging og drift (PUD) for det Statoil-opererte Tyrihans-feltet i Norskehavet.

Utbyggingen omfatter forekomstene Tyrihans Sør, som er et oljefelt med gasskappe, og Tyrihans Nord, som er et gass- og kondensatfelt med en tynn oljesone.

Etter planen skal feltet bygges ut med fem havbunnsrammer som kobles opp mot den Statoil-opererte Kristin-plattformen. Brønnstrømmen skal overføres til plattformen gjennom en 43 kilometer lang rørledning.

Tyrihans-gassen skal, som Kristin-gassen, sendes gjennom rørledningen Åsgard transport til behandlingsanlegget på Kårstø i Rogaland.

Oljen og kondensatet fra Tyrihans skal stabiliseres med væskeproduksjonen fra Kristin og sendes gjennom eksisterende rørledning til lagerskipet Åsgard C for videre transport med tankskip.

Tyrihans skal etter planen begynne å produsere i 2009, når det er ledig kapasitet i prosesseringsanleggene på Kristin-plattformen.

Tyrihans vil være et av de største utbyggingsprosjektene på norsk sokkel i de nærmeste årene.

Utbyggingskostnadene er beregnet til totalt 14,5 milliarder kroner (nominelt). De utvinnbare reservene i feltet er anslått til rundt 182 millioner fat olje/kondensat og 34,8 milliarder kubikkmeter rikgass.

Statoil har en andel i feltet på 46,8 prosent. De andre rettighetshaverne er Total (26,51), Hydro (12), Eni (7,9) og ExxonMobil (6,75).