Maritim åpning i Murmansk

februar 16, 2006, 09:45 CET

Det ble på signal fra skipsklokken at Hydro kunne åpne sitt kontor i Murmansk onsdag. Førstemann til å slå sine slag var utenriksminister Jonas Gahr Støre, tett fulgt av viseguvernøren i Murmansk, Alexander Selin.

Dette var med på å markere at Hydro gjenom sitt kontor og sitt senter for leverandørutvikling, Intershelf, arbeider tett med lokale interesser for å utvikle olje- og gassindustrien i Nordvest-Russland med tanke på den framtidige utbyggingen av Shtokman-feltet.

Til åpningen som foregikk på Hotel Meridian, hvor også kontoret er lokalisert, var det invitert en rekke gjester og med den norske ministeren i spissen.

I sin tale understreket Jonas Gahr Støre at selv om russerne selvsagt sto fritt til å velge sine samarbeidspartnere på Shtokman var det flere grunner til at norske oljeselskaper burde bli valgt.

Høy standard
– For det første har de norske selskapene en verdensledende teknologisk og industriell standard, etter at oljeindustrien har utviklet seg fra sør mot nord på den norske sokkelen. Dernest har de norske selskapenes et nivå når det gjelder miljø og sikkerhet som kan bidra til større oppmerksomhet omkring disse spørsmålene på russisk side, sa Gahr Støre.

Holdningen fra norsk side bør være å kunne tilby høy teknologisk standard til prosjekter i Barentsregionen. Sist, men ikke minst vil norske selskapers engasjement i nordområdene være uhyre viktig for de bilaterale forbindelsene mellom Russland og Norge.

Verdifullt initiativ
Utenriksministeren berømmet ikke minst Hydro for et verdifullt initiativ i forbindelse med det opprettede leverandør-prosjektet, hvor lokal russisk industri kan dra nytte av de erfaringer som er gjort på norsk side i samband med oljevirksomheten.

På vegne av regjeringen lovet han full støtte til både Hydro og Statoil når det gjelder selskapenes kommersielle beslutninger i Nordvest-Russland.

Besøket på Hydro-kontoret var et av leddene i en rekke møter den norske utenriksministeren gjennomførte under en hektisk dag i Murmansk onsdag.

Idé ble realitet
Det var lederen for Hydro Russia, Petter Nore, som kunne ønske velkommen til åpningshøytideligheten.

Han pekte på at ideen til et leverandørsenter var unnfanget i 2002 av den forrige lederen for Hydros Moskva-kontor, Arvid Halvorsen, delvis som et resultat av møtet mellom president Putin og statsminister Bondevik i november 2001.

I første omgang vil Asbjørn Sæbøe fungere som leder for kontoret. Nore karakteriserte Sæbøe som en veteran for Hydro i Russland etter årelang pionerinnsats på flere prosjekter. Eksempelvis hadde Sæbøe gjort sitt første besøk i Murmansk-regionen allerede på 60-tallet.

– Når vi åpner kontoret her i Murmansk, er det fordi vi har tro på denne regionen og de ressurser som finnes her. Det er ikke for ingenting at vi på en av våre annonser sier at de neste 100 årene tilhører Russland. I dette rike landet har Hydro hatt flere prosjekter opp gjennom årene. I tillegg til energisektoren er selskapet betydelig inne som partner for russisk aluminiumindustri, påpekte Nore.

Mangeårig engasjement

Lederen for Shtokman-prosjektet, Bengt Lie Hansen, benyttet anledningen til å minne om Hydros mangeårige engasjement for å bli med som partner på det kjempestore gassfeltet.

– Vi har jobbet med Sthokman siden vi fikk de første meldingene om at det var funnet et slikt felt for 17 år siden. I denne sammenhengen er vi overbevist om at Hydro har teknologi som kan gi et verdifullt bidrag til en vellykket utbygging, og her er det nok å trekke fram Ormen Lange, sa Lie Hansen.

Etableringen av kompetanse-senteret til Hydro er et resultat av et langsiktig arbeid i Nordvest-Russland. Arbeidet tar sikte på å forberede russiske leverandører for utviklingen offshore i Russland og internasjonalt. I dette arbeidet vil leverandørsenteret være en viktig møteplass mellom russiske og norske leverandører. Dette vil kunne bidra til å sikre russiske leveranser mot Shtokman.

– Leverandør-senteret som vi nå etablerer med fast kontor her i Murmansk og under ledelse av Benedikt Henriksen, tror vi kan bli en møteplass for utveksling av erfaring, teknologi og informasjon og dermed en viktig bidragsyter til utvikling av det lokale næringslivet i Nordvest-Russland, sa Lie Hansen.