Meldepliktig handel 

februar 16, 2006, 07:45 CET

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DnBNOR 15. februar 2006 kjøpt 119 500 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram. Aksjene er kjøpt til kurs 169,20 kroner. Før viderefordeling til ansatte, har Aksjespareprogrammet 927 010 aksjer.

Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 16. februar 2006 på 23 441 885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer, men kan ikke disponeres av selskapet uten at det er gitt en godkjenning av generalforsamlingen.