Nytt leverandørsenter åpnet i Arkhangelsk

februar 21, 2006, 15:00 CET

Norges generalkonsul i Nordvest-Russland, Rune Aasheim, åpnet tirsdag Hydros andre leverandørsenter i Russland.

- Hydros leverandørutviklingsprogram har nå tatt enda et nytt steg framover. Arkhangelsk vil kunne bli viktig i utviklingen vi ser kommer innenfor petroleumsvirksomheten i russisk Barentshav. Vi ønsker å bidra positivt i forhold til denne utviklingen, sa Arvid Halvorsen, ansvarlig for samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility) i Hydro under åpningen i Arkhangelsk.

Hydros program for utvikling av russiske offshoreleverandører ble etablert av Arvid Halvorsen for over tre år siden, etter toppmøtet mellom Russlands president Vladimir Putin og Norges daværende statsminister Kjell Magne Bondevik høsten 2002.
 
Intershelf ekspanderer
Åpningen av Hydros leverandørsenter Intershelf i Arkhangelsk er en viktig milepæl i Hydros arbeid for å skape synergier mellom norsk og russisk energisektor.

- Gjennom vårt leverandørutviklingsprogram ønsker vi å bistå russisk leverandørindustri til å bli mer konkurransedyktig og å forberede leverandørene på utviklingen i petroleumsvirksomheten i Barentshavet, sier prosjektlederen for Hydros leverandørprogram, Benedikt Henriksen. 
 
Representanter fra lokale og regionale myndigheter tok del i åpningen sammen med representanter fra industrien i regionen. Et fyldig lokalt pressekorps dekket også åpningen.
 
Torsdag den 22. februar arrangerer Hydro et seminar på leverandørsenteret i Arkhangelsk. Temaer for seminaret er knyttet opp til problemstillinger omkring hvordan lokal russisk industri best kan forberede seg på leveranser til kommende offshoreprosjekter i regionen. Over 60 personer fra ulike regionale selskaper er påmeldt seminaret.