Samarbeider med Halliburton

februar 23, 2006, 08:00 CET

Statoil og oljeserviceselskapet Halliburton har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av ny teknologi. Avtalen gjelder flere prosjekter innen bore- og brønnteknologi.

– Samarbeid om utvikling av ny teknologi er svært viktig for å nå Statoils ambisjoner om økt utvinning av olje og gass. Avtalen med Halliburton vil bidra til å styrke Statoils sterke posisjon innen reservoarstyring, sier Sjur B. Talstad, direktør for undergrunnsteknologi i Statoil.

Avtalen omfatter forskning, utvikling, kvalifisering og implementering av teknologi innen væskesystemer, boring, reservoarevaluering, komplettering og produksjon. Utvikling av programvare (software) innen reservoarfagene er også en del av avtalen.

– Systematisk samarbeid med våre leverandører gir økt utvikling av ny teknologi og større mulighet til å anvende den i bore- og brønnoperasjoner, både i Norge og internasjonalt, sier Talstad.