Skip to Content
no

Støtter professorat i energi og miljø

februar 23, 2006, 23:00 CET

Statoil har bevilget penger til et professorat for en ny masterutdanning innen energi og miljø i nord ved Universitetet i Tromsø.

Professoratet ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet gjør det mulig å starte et unikt studietilbud som omfatter miljøvennlig utvikling av energi i nordområdene.

Studiet tar utgangspunkt i de spesielle utfordringene knyttet til energiproduksjon i nord.

Masterstudiet bygger på bachelorgrad, eller tilsvarende, innen realfag eller teknologi.

Studiet gir kunnskaper om energiproduksjon fra fornybare og fossile energikilder. Studentene skal blant annet lære om boring og produksjon av olje og gass, maringeologisk miljø- og risikoanalyse og hvordan ulik bruk av jordobservasjonsdata kan benyttes til overvåking av kystområder, skip og plattformer.

De første studentene skal ta fatt på spesialiseringen til høsten.

Professoratet er utlyst både i Norge og internasjonalt.

Fagmiljøet ved Statoils kontor i Harstad har vært med i planleggingsprosessen for det nye studiet.

Gjennom Vista, som er et grunnforskningssamarbeid mellom Det norske videnskaps-akademi og Statoil, har Statoil de siste 20 årene støttet rundt 160 stipendiater innen områdene leting, økt oljeutvinning, olje- og gassforedling, forurensning, helse og miljø.