Forlenger borekontrakt med KCA Deutag Drilling Norge AS

februar 27, 2006, 12:30 CET

Hydro forlenger kontrakten med KCA Deutag Drilling Norge AS for boretjenester på seks av selskapets faste installasjoner på norsk sokkel. Kontrakten har en samlet verdi av om lag 900 millioner kroner.

Hydro har informert KCA Deutag Drilling Norge AS om at selskapet på vegne av rettighetshaverne vil utøve opsjon for forlengelse av produksjonsborekontrakten i to år frem til 1. juli 2008.

Kontrakten omfatter boring av produksjonsbrønner på de faste installasjonene Oseberg Sør, Oseberg Øst, Oseberg C, Oseberg B, Brage og Njord som Hydro driver på norsk sokkel. Kontrakten med KCA Deutag Drilling Norge AS har ytterligere to opsjoner på to år hver.

Boring og vedlikehold av produksjonsbrønner er et viktig virkemiddel for å opprettholde produksjon og øke oljeutvinng fra felt i drift. Et godt og langsiktig samarbeid med selskapets boreleverandører er med på å sikre verdiskapingen fra feltene Hydro driver på norsk sokkel.

Med unntak av Brage og Oseberg Øst borer Hydro i dag produksjonsbrønner på alle de seks installasjonene. På Brage planlegges ny produksjonsboringskampanje fra høsten 2006. Hydro bygger for tiden et nytt integrert boreanlegg på Oseberg Øst og vil etter planen starte ny bore- og vedlikeholdsvirksomhet på plattformen fra tidlig 2007.