Skip to Content
no

Energiministeren besøkte Melkøya

februar 28, 2006, 23:00 CET

Statoils konsernsjef Helge Lund var vert da olje- og energiminister Odd Roger Enoksen besøkte Snøhvit-anlegget på Melkøya tirsdag 28. februar.

Dette var statsråd Enoksens første besøkt på øya. Under besøket fikk han en presentasjon av Snøhvit-prosjektet og en omvisning på selve anleggsområdet.

Snøhvit er et krevende prosjekt og en viktig strategisk satsing for Statoil. Selskapet kommer inn på markedet for flytende naturgass (LNG – liquefied natural gas), samtidig som Snøhvit åpner det amerikanske markedet for norsk gass. Helge Lund påpekte dette under besøket.

Lund understreket også betydningen av forutsigbare rammevilkår for olje- og gassvirksomheten i nord. Statoil ønsker en videreføring av dagens olje- og gasspolitikk, hvor myndighetene styrer aktiviteten gjennom tildeling av lisenser i nordområdene.

Selskapet har tro på framtidig virksomhet i nord og har søkt om flere leteblokker i 19. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Tildeling er ventet i løpet av første kvartal 2006.

Gass fra Snøhvit skal føres i land på Melkøya for prosessering og nedkjøling til LNG fra høsten 2007. Statoil er operatør for utbygging og drift av Snøhvit.