Statfjord i mål med omstilling

mars 2, 2006, 09:00 CET

Statoil har nådd målet om å redusere driftskostnadene på Statfjord-feltet i Nordsjøen med 690 millioner kroner ett år tidligere enn planlagt. 220 medarbeidere er omstilt.

Gjennom Forbedringsprogrammet SF 2007 la Statfjord-organisasjonen opp til en årlig besparelse i driftskostnadene på over 690 millioner kroner. I 2001 var de totale driftskostnadene om lag 2,7 milliarder kroner.

Kostnadsreduksjonen var nødvendig for at Statoil skal nå sine mål om fortsatt vekst og økt levetid for de modne områdene i Nordsjøen.

– For Statoil og Tampen-området er forlenget levetid og økt lønnsomhet i senfasen på Statfjord-feltet viktig. Statfjord hadde et ambisiøst mål om å gjennomføre omstillingen innen utgangen av 2006. Allerede ved slutten av 2005 var målet om kostnadsreduksjon nådd, understreker Lars Christian Bacher, områdedirektør for Tampen.

220 av totalt 700 medarbeidere i Statfjord-organisasjonen er omstilt som følge av programmet. De aller fleste av disse arbeider i dag i andre deler av Statoil, noen har tatt imot tilbud om tidligpensjon.

– Særlig i begynnelsen var det mange medarbeidere som opplevde omstillingen som krevende. Takket være stor innsats fra de involverte, har det likevel gått veldig greit. Selskapet la opp til løsninger og nye arbeidsoppgaver som var tilpasset hver enkelt av de 220 medarbeiderne, sier Asbjørn Løve, prosjektsjef for SF 2007.

Grunnbemanningen på hver av de tre Statfjord-plattformene er redusert til mellom 30 og 35 personer. Det rydder plass til å gjennomføre nødvendige modifikasjoner på anleggene i forbindelse med Statfjord senfase. Dette prosjektet innebærer overgang fra olje- til gassproduksjon og skal øke utvinningsgraden for gass på feltet fra 54 til 75 prosent.

– Omleggingen av organisasjonen skal gi oss større fleksibilitet og effektivitet, og muliggjøre mer samarbeid på tvers i Statfjord-organisasjonen. Det er nødvendig for å sikre en robust organisasjon for framtiden. En slik endring hadde vi ikke fått til uten et tett og godt samarbeid med vernetjeneste, tillitsvalgte og resten av organisasjonen. Her har vi alle dratt i samme retning, sier Løve.