Energi- og miljøkomité på Kristin-besøk

mars 8, 2006, 12:45 CET

12 representanter fra Energi- og miljøkomiteen på Stortinget besøkte i går Kristin-plattformen i Norskehavet.

Komiteens leder, Gunnar Kvassheim (Venstre), mener besøket var meget nyttig for de norske politikerne.

– Det er interessant å se hvilke nye muligheter Kristin kan skape, både i nærområdet og ikke minst internasjonalt. Det er viktig at norske selskaper er ledende på undervannsanlegg, sier han.

Kristin-reservoaret ligger 4500 meter under havbunnen. Det har et rekordhøyt trykk på 911 bar og temperatur på 170 grader Celsius. Feltet bygges ut med totalt 12 havbunnsbrønner, hvorav åtte vil være brønner med høy vinkel.

Det er første gang det er boret havbunnsbrønner med tilsvarende høy vinkel i et reservoar med høyt trykk og høy temperatur.

Kristin hadde i februar en produksjonsregularitet på 99 prosent. For januar var det tilsvarende tallet 98 prosent. Produksjonen ligger nå på rundt 50 prosent av full produksjon som forventes nådd i løpet av tredje kvartal i år.

De samme politikerne besøkte mandag metanolanlegget på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Der ble de orientert om Statoils utbyggingsplaner for metanolanlegget og planene for gasskraftverk.