Leier inn nytt forsyningsfartøy

mars 8, 2006, 14:00 CET

Hydro har inngått avtale med rederiet Farstad Shipping ASA for innleie av ett forsyningsfartøy som vil inngå i Hydros forsyningstjeneste på norsk sokkel.

Kontrakten innebærer at rederiet vil bygge ett nytt fartøy. Kontraktsvarighet er 32 måneder med tillegg av opsjoner. Inntil nybygget står ferdig vil Farstad Shipping ASA supplere med "Far Symphony" som frontrunner.

Fartøyet vil inngå i Hydros fartøyspool som forsyner Hydros produksjonsplattformer og innleide borerigger fra Mongstadbase.

Nybygget har opsjon for inkludering av nyutviklet utstyr for fjernstyrt slangehåndtering i forbindelse med overføring av bulklast.

Opsjonen omfatter også automatisert sikring av dekkslast. Dette betyr at dekksmannskapet i mindre grad vil ta direkte del i risikoutsatte aktiviteter på lastedekk.

Informasjon om kontrakt og fartøy:
Varighet: 32 måneder
Rederi: Farstad Shipping ASA
Nytt fartøydesign: UT 751 E