Handlet for 63 milliarder

mars 12, 2006, 23:55 CET

Operatøren Statoil kjøpte varer og tjenester for 63 milliarder kroner i 2005. Av dette utgjorde varer og tjenester fra leverandører i Norge om lag 45 milliarder kroner.

Omfanget i 2005 er på samme nivå som i 2004. Prognosene for 2006 og de nærmeste årene viser tilsvarende nivå.

– Det er høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel og i den internasjonale virksomheten som driver dette. Flere utbyggingsprosjekter er besluttet og det gjøres mer vedlikehold og oppgraderinger av anlegg i drift, sier Stig Bergseth. Han er direktør for anskaffelser og leverandørstrategi i forretningsområdet Teknologi og prosjekter.

Aktivitetsnivået har gått opp på grunn av høye oljepriser. I tillegg har det vært en prisstigning i markedet, opplyser Bergseth.

På norsk sokkel går nærmere halvparten av alle leveranser til utbyggings- og modifikasjonsprosjekter.

Den nest største posten er boring av nye og vedlikehold av eksisterende produksjonsbrønner sammen med innsamling av ny seismikk og boring av letebrønner.

I tillegg bruker Statoil rundt én milliard kroner på forskning og utvikling per år. Om lag halvparten av dette brukes til kjøp av tjenester.

– Vi forventer at markedet fortsatte vil være stramt både på norsk sokkel og internasjonalt, sier Bergseth.

For å motvirke effektene av knapphet i markedene og fortsatte prisøkninger arbeider Statoil med å bedre rutinene for praktisk gjennomføring av de enkelte anskaffelsene og strategisk planlegging av de samlede anskaffelsesbehovene.

Konserninitiativet Best practice procurement og implementering av en ny struktur for anskaffelsesfunksjonen er de viktigste tiltakene.