Gode HMS-tall på Glitne

mars 13, 2006, 14:15 CET

Produksjonsskipet Petrojarl 1 har produsert i 15 måneder uten gasslekkasjer, personskader eller andre alvorlige hendelser på det Statoil-opererte oljefeltet Glitne i Nordsjøen.

På norsk sokkel har Statoil de siste årene hatt en meget positiv utvikling på flere indikatorer for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Måleparameteren "alvorlig hendelsesfrekvens", som viser antall alvorlige HMS-hendelser per million arbeidstimer, har blitt redusert fra 12,5 i 2000 til 2,8 i 2005.    

Tove Rørhuus, Statoils HMS-direktør for norsk sokkel, understreker at selskapet ikke vil bruke denne forbedringen som en sovepute.

– Vi har et mål om null skader og kan ikke si oss fornøyd med situasjonen i dag. Derfor fortsetter vi vårt systematiske HMS-arbeid med uforminsket styrke, sier Rørhuus.

Hun viser til at positiv utvikling på flere områder skyldes målbevisst arbeid innen ledelse, atferd, kompetanse, prosedyrer og teknisk tilstand på anleggene. Resultatene på Glitne viser at null skade er et mål som kan nås.

Rolf Håkon Holmboe, HMS-leder for Glitne, er stolt over den positive utviklingen.

– Det gode resultatet skyldes et godt og tett samarbeid mellom landorganisasjonene i rederiet og Statoil.

Holmboe trekker også fram at folkene på land og på skipet har en bevisst holdning til sikker drift.

Statoil leier Petrojarl 1 med mannskap av Petroleum Geo-Services til driften av Glitne. Til enhver tid har Statoil en representant om bord som følger opp HMS som sin hovedoppgave.