Utbedring av fakkelsystem på Troll C

mars 14, 2006, 23:30 CET

Hydro har besluttet å fjerne en deflektorplate i fakkelsystemet på Troll C-plattformen i Nordsjøen etter funn som er gjort etter hendelse på Visund-plattformen tidligere i år. Olje- og gassproduksjonen på Troll C blir etter planen stengt ned om lag tre døgn fra torsdag 16. mars.

På bakgrunn av granskningsrapporter fra hendelsen på Visund-plattformen tidligere i år og verifikasjon av Hydros tilsvarende anlegg, er det besluttet å fjerne deflektorplaten som forårsaket hendelsen på Visund.

Arbeidene krever at produksjonen på plattformen blir stengt ned om lag tre døgn.

Hydro har gjort tekniske beregninger av tilsvarende anlegg på plattformene Oseberg Sør og Njord uten at det er gjort funn som gjør det nødvendig å utbedre anleggene nå.

Den aktuelle del av fakkelsystemet på disse plattformene har en annen utforming enn tilsvarende del på Troll C.

Troll C-plattformen produserer normalt om lag 130.000 fat olje per døgn og 12 millioner kubikkmeter gass.

Oljen blir transportert til Mongstad for utskiping, mens gassen blir fraktet til Troll A-plattformen for videre transport til Kollsnes.