Tester for fangst av CO2

mars 15, 2006, 13:15 CET

Ny teknologi vil kunne redusere kostnadene knyttet til fangst av karbondioksid (CO2) betydelig. Statoils måle- og teknologilaboratorium (K-lab) på Kårstø i Rogaland skal snart starte uttesting av ny teknologi for fangst av CO2.

– Det er flere typer teknologi som er klar for uttesting i større skala. Blir det suksess, kan teknologien kommersialiseres, sier Odd Furuseth, prosjektleder for CO2-håndtering ved Statoils Forskningssenter i Trondheim.

Statoil og leverandørindustrien samarbeider med Norges forskningsråd og det statlige gassenteret Gassnova om flere utviklingsprosjekter innen håndtering av CO2. Ett av dem er ledet av Aker Kværner og omhandler forbedring av kjent teknologi.

– Gjennom teknologiforbedring er det mulig å redusere kostnadene med å skille ut CO2 fra røykgass i gassturbiner. Planen er å starte disse testene på K-lab i år, sier han.

I tillegg samarbeider Statoil med Aker Kværner og forskningsstiftelsen Sintef om å teste nye kjemikalier (aminer) som brukes i forbindelse med fangst av CO2.

– Slike kjemikalier vil redusere energibruken i forbindelse med CO2-fangst. Dette gir lavere kostnader. Målet er at totalkostnadene med CO2-fangst reduseres så mye at metoden kan bli et reelt alternativ til kvotekjøp av CO2, sier Furuseth.

Ambisjonen er å halvere kostnadene ved CO2-fangst, det vil si til 200 kroner per tonn CO2. Dersom dette lar seg realisere vil Statoil kunne benytte den nye teknologien på sine anlegg i Norge og internasjonalt.

Pilotriggen på K-lab skal oppgraderes for å gjennomføre de planlagte testene. Her vil røykgass fra eksisterende gassturbiner på Kårstø bli benyttet, og K-lab videreutviklet til et demonstrasjonsanlegg for teknologi på dette området.