Midlertidig redusert gassproduksjon på Troll A

mars 17, 2006, 14:00 CET

Gassproduksjonen fra den Statoil-opererte Troll A-plattformen i Nordsjøen vil inntil videre være noe redusert på grunn av reparasjonsarbeid.

I fjor ble det installert to elektrisk drevne kompressorer med såkalte scrubbere på plattformen. Scrubberne skal skille ut væskerester fra gass-strømmen. Nylig ble det avdekket at deler av scrubberne må skiftes ut, og kompressorene vil derfor være ute av drift i reparasjonsperioden.

I reparasjonsperioden vil leveringskapasitet fra Troll-feltet være om lag ti prosent under det som ville vært normal dagsproduksjon i denne perioden.

Gassen fra Troll A sendes til behandlingsanlegget på Kollsnes, før tørrgassen sendes til det europeiske markedet.

Statoil er operatør for Troll Gass, med en eierandel på 20,8 prosent. De øvrige rettighetshaverne er Petoro (56), Hydro (9,8), Shell (8,1), Total (3,7) og ConocoPhillips (1,6).