Skip to Content
no

Full eksportkapasitet på Oseberg og Troll C

mars 19, 2006, 23:30 CET

Gasseksportkapasiteten fra Oseberg feltsenter er nå tilbake på 30 millioner kubikkmeter etter vellykket rensing av gasstørkeanlegget. Olje- og gassproduksjonen ble også gjenopptatt på Troll C etter fjerning av en plate i fakkelanlegget.

Oseberg feltsenter kan igjen utnytte full eksportkapasitet etter at rengjøring av begge de to anleggene for tørking av gass ble avsluttet forrige mandag. I tillegg til dette har det siste uken pågått reparasjon av en gasskompressor, et arbeid som ble avsluttet lørdag.

Gasseksportkapasiteten har vært delvis redusert de siste to ukene.

Olje- og gassproduksjonen på Troll C ble gjenopptatt lørdag etter fjerning av en plate i fakkelsystemet. Fakkelanlegget ble utbedret som følge av vurderinger gjort etter hendelsen på Statoils Visund-plattform i januar.

Inspeksjon av anlegget på Troll C bekreftet de vurderinger Hydro gjorde i forkant av inspeksjonen. Det var ingen tegn til deformering av platen på Troll C.

Troll C produserer om lag 130.000 fat olje per døgn.