Skip to Content
no

Internasjonale trainee-søkere

mars 20, 2006, 14:10 CET

Mer enn halvparten av de vel 2000 som har søkt på de 50 utlyste trainee-stillingene i Statoil, bor utenfor Skandinavia.

Økningen i antall ikke-skandinaviske søkere er formidabel. I 2004 var bare 8 prosent av søkerne bosatt utenfor Skandinavia, mens andelen var 20 prosent i 2005.

– Dette viser at Statoil blir sett på som et interessant selskap å jobbe for også utenfor de skandinaviske landene, kommenterer Nickey Berg, direktør i Personal og organisasjon (P&O).

Da søknadsfristen gikk ut i midten av februar, var om lag 3500 søknader kommet inn fra totalt 2147 søkere.

38 prosent av søkerne er kvinner. Også andelen kvinnelige søkere er gått opp. I 2004 og 2005 var andelen henholdsvis 32 prosent og 37 prosent.

Trainee-programmet henvender seg til kandidater med mastergrad fra høgskole eller universitet og med opp til to års arbeidserfaring. Hensikten med programmet er å "akselerere" utviklingen av unge og dyktige medarbeidere for å sikre bedriftens langsiktige behov for kompetanse.

Årets søkere har ifølge Berg varierte kvalifikasjoner.

Statoils program for traineer er og har vært svært populært, seinest i 2005 ble programmet kåret som det mest populære blant norske studenter i Universum Graduate Survey.

– Men det er konkurranse om de beste kandidatene. Trainee-stillingene lyses ut på samme tid som mange andre selskaper annonserer etter folk, og det er en utfordring, sier Berg.

Hun understreker at trainee-programmet ikke er den eneste veien til Statoil for nyutdannede. De fleste som ansettes kommer til stillinger som er lyst ut på vanlig måte. Statoil rekrutterer også en del direkte fra universiteter og høgskoler.

I Universum Graduate Survey er Statoil kåret til den mest attraktive arbeidsgiveren ni år på rad blant norske teknologistudenter og fire år på rad blant økonomistudentene. De siste tre årene er selskapet også kåret til den mest attraktive arbeidsgiver blant arbeidstakere med yrkeserfaring.

– Vi har en sterk posisjon i Norge. Utfordringen er å ta denne fordelen med oss internasjonalt, kommenterer Berg.