"Gå til hovedinnhold"

Nullutslipp på Oseberg med ny injeksjonsbrønn

mars 20, 2006, 09:00 CET

Utslipp av produsert vann og kjemikalier er nå historie på Oseberg feltsenter. Hydro og partnerne har investert 270 millioner kroner for å injisere og forvare utslippet i Utsira-formasjonen, 1.000 meter under havbunnen.

Miljøtiltaket som ble iverksatt 2. mars på Oseberg-feltet, inngår i Hydros satsing for å redusere utslippene til havet ned mot null miljøskadelige utslipp fra installasjonene på norsk sokkel.

– Det er viktig for Hydro å holde løftet om å fjerne miljøskadelige utslipp til havet, og dette er et svært effektivt tiltak, sier Jan Arve Haugan, direktør for Oseberg-Grane.

Hydros tiltaksplan for å nå dette målet – som norske myndigheter og operatørselskapene på norsk sokkel er blitt enige om å innfri i 2006 – er på 430 millioner kroner.

Foruten vanninjeksjon på Oseberg, har Hydro satset på omfattende rensetiltak på Troll-feltet for å nå målet om null miljøskadelige utslipp.

Effektivt tiltak
Daglig behandler Oseberg Feltsenter omkring 200.000 fat olje, inkludert produksjonen fra feltene Tune, Oseberg Øst, Oseberg Sør, Oseberg C og Vestflanken. I tillegg har anlegget for gasseksport en kapasitet på 30 millioner kubikkmeter per døgn.

Mengden produsert vann og kjemikalier fra feltene har etter hvert økt til omkring 40.000 fat per døgn, og den vil fortsette å øke til opp mot 125.000 fat ettersom feltene blir eldre.

Hittil er produsert vann og produksjonskjemikalier sluppet ut i havet etter å ha blitt skilt ut i prosessanlegget. Når den nye miljøbrønnen tas i bruk, blir utslippet pumpet ned i den store Utsira-formasjonen. I tillegg blir kjemikalieforbruket på plattformen betydelig redusert.

Miljøinvesteringen på Oseberg består av to elementer, en ny injeksjonsbrønn og utstyr for å pumpe produsert vann og kjemikalier ned i undergrunnen.

Betydelig miljøgevinst
De fleste injeksjonsbrønner bores inn i et reservoar for å gi trykkstøtte til produksjonen. Denne brønnen har ingen tilknytning til reservoaret, men skal utelukkende brukes i forbindelse med deponering av det produserte vannet.

– Miljøforbedringen blir betydelig med denne brønnen – dette er kanskje det beste miljøtiltaket vi har gjort noen gang, sier Ståle Teigen, leder for ytre miljø i Hydros Drift-sektor.

– Tester vi har gjennomført, viser at vannet som injiseres i Utsira-formasjonen verken slipper ut igjen på havbunnen eller vil forurense vann som vi henter ut av formasjonen til injeksjon på andre felt. Dermed må vi kunne si at dette er et svært vellykket miljøprosjekt, sier Teigen.