Skip to Content
no

Fire lisenser til Hydro på dansk sokkel

mars 21, 2006, 23:00 CET

Hydro har som partner fått tildelt fire lisenser i sjette konsesjonsrunde på dansk sokkel i Nordsjøen.

– Vi leverte en omfattende søknad om letearealer i sjette konsesjonsrunde på dansk sokkel sammen med det tyske energiselskapet Wintershall i november i fjor. Vi fikk tildelt tre store lisenser med Wintershall som operatør, sier Lars Christian Alsvik, leder for sektoren Utvikling Norge i Hydros forretningsområde for olje og energi.

Den fjerde lisensen befinner seg nær Heire-lisensen, der Hydro er partner med Conoco Phillips som operatør.

– Vi er svært fornøyd med tildelingene. Interessen for områdene var stor, og vi har fått de områdene vi søkte, sier Alsvik.

Han mener lisensene har et interessant potensial. De befinner seg på grunt vann i et område med godt utbygd infrastruktur. Med dagens oljepriser kan selv mindre funn bli kommersielt interessante her.

– Vi tror fortsatt på store gjenværende ressurser i Nordsjøen, både på norsk og dansk side. Geologien endres ikke med landegrenser. Nå vil vi benytte kompetansen vi har bygd opp gjennom mange år på norsk sokkel i videre leting i Danmark, sier Alsvik.

Hejre modnes

Aktivitetsnivået er også høyt i de to lisensene som Hydro allerede deltar i. En avgrensningsbrønn på Hejre i 2005 bekreftet tilstedeværende olje.

Operatøren ConocoPhillips arbeider nå med tanke på å fremme en plan for utbygging og drift (PUD) i 2007 for Hejre, med mulig produksjonsstart i 2009. En ny brønn planlegges i prospektet Stork til sommeren.
 

 • Eierandeler i lisens 1/06:
  ConocoPhillips (operatør) - 24 prosent
  Saga Petroleum Danmark* - 20 prosent
  Petro-Canada - 20 prosent
  DONG E&P - 16 prosent
  Nordsøfonden (den danske stats eierandel) - 20 prosent
 • Eierandeler i lisensene 4/06, 5/06 og 6/06:
  Wintershall (operatør) - 35 prosent
  Saga Petroleum Danmark* - 30 prosent
  EWE - 15 prosent
  Nordsøfonden (den danske stats eierandel) - 20 prosent

  *Saga Petroleum Danmark er navnet på Hydros interesser i Danmark etter fusjonen med Saga Petroleum i 1999/2000. Saga hadde på daværende tidspunkt deltakerandeler i to lisenser, deriblant Hejre-lisensen.