Skip to content

Produksjonsrekord på Grane-feltet

mars 21, 2006, 10:00 CET

Det Hydro-opererte Grane-feltet i Nordsjøen produserer mer enn forventet og satte 10. mars produksjonsrekord med 243.000 fat olje på ett døgn.

Rekorden ligger langt over det som lå inne i de opprinnelige planene for Grane-feltet, som innebar en platåproduksjon på 214.000 fat i døgnet.

Mot slutten av prosjektfasen ble det imidlertid gjort en del utblokkinger for å muliggjøre en produksjon opp til 240.000 fat per døgn.

– Rekorden er en kombinasjon av normalt høy produksjon den siste tiden og igangkjøring av den første grenbrønnen på feltet, G10. Det er tilfredsstillende å se at en så komplisert brønn bidrar så godt til produksjonen. Hydros boremiljø på Sandsli i Bergen har all ære av denne leveransen, sier feltsjef Svein Hatlem.

Også før denne brønnen startet produksjonen, har Grane i år levert mer enn forventet. Den tidligere rekorden satt i romjulen var på nær 236.000 fat.

– Grane har det siste kvartalet produsert betydelig over planen, fordi reservoar og brønner utvikler seg gunstigere enn vi regnet med. Det er gledelig at reservoaret gir såpass mye og at organisasjonen offshore og på land klarer å opprettholde en så høy regularitet på produksjonen, sier Hatlem.

Det store væskeuttaket innebærer at gassinjeksjonen blir enda mer kritisk for at trykket i reservoaret skal opprettholdes. Den viktigste oppgaven fremover blir nettopp å følge opp gassinjeksjonen i forhold til det høye produksjonsnivået.

– Produksjonen fremover vil nok ligge noe lavere enn rekordproduksjonen, men vi forventer at G10 vil bidra godt til at produksjonen på Grane vil bli vesentlig høyere enn budsjettert, sier Hatlem.